Stiftelsen Kløckers Hus - Arendal Bymuseum

Litt historie

Sommeren 1982 ble det klart at Kløckers Hus skulle selges på det åpne marked til markedspris. Eiendommen var taksert til ca. 1,2 millioner kroner. Det ble vist interesse fra flere hold, uten at en fikk noen klar formening om hvor høy prisen ville bli.

Antikvariske myndigheter anså huset ivaretatt på aller beste måte så lenge huset var i familien Kløckers eie. Da det ble lagt ut for salg fant imidlertid Riksantikvaren det nødvendig å foreslå huset fredet, for å komme eventuelle omfattende forandringer i forkjøpet.

Den som for alvor tok opp tanken om å sikre huset som et fremtidig bymuseum var Nils H. Thommesen, som luftet tanken gjennom uformelle samtaler med bostyret og medlemmer av Tyholmens Venner. Thommesen og Hans Olaf Aanensen dannet etter kort tid et selvbestaltet arbeidsutvalg.

Det var helt fra begynnelsen klart at et eventuelt kjøp måtte skje i vanlig konkurranse med andre interessenter. På dette tidspunktet var det også ønskelig å bearbeide saken i det stille, til en hadde realistisk håp om at finansieringen kunne løses.

Fortidsforeningen avdeling Aust-Agder viste stor interesse for ideen fra den ble lansert. Foreningen deltok aktivt i det videre arbeidet på linje med Tyholmens Venner, men siden dette var en "Tyholmen-sak" var det naturlig at Tyholmens Venner sto som "faddere" til prosjektet.

15. oktober fikk arbeidsutvalget 2 ukers frist fra bostyret til å komme med et bindende tilbud. Det var klart at eneste mulighet var å etablere en foreløpig finansiering basert på låneopptak, og arbeide videre med å samle inn midler for å nedbetale dette lånet. Hvorvidt vi ville få et lån i denne størrelsesorden var uklart, men uformelle samtaler hadde gitt oss et visst håp. Det ble gitt uttrykk for at Tyholmens Venners seriøse arbeid gjennom mange år hadde tillit i bankkretser.

27. oktober forelå bekreftelsen på at lånet var innvilget. Dagen etter ble forhandlingene med bostyret avsluttet.

20. desember ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tyholmens Venner. Det ble vedtatt at eiendommen skulle eies av en uavhengig stiftelse: "Stiftelsen Kløckers Hus - Arendal Bymuseum".

I løpet av desember forberedte arbeidsutvalget aksjonen for å samle inn en tredjedel av kjøpesummen, ialt 300.000 kroner, fra næringslivet og private bidrag. 19. januar 1983 kom nyheten om at Miljøverndepartementet bevilget 300.000 kroner fra kulturminnefondet, og 25. april kom beskjeden fra bystyret at de også bevilget 300.000 kroner til kjøp av Kløckers Hus.

4. mai ble Kløckers Hus offisielt åpnet. En midlertidig utstilling ble satt opp, og Turistkontoret og Fortidsforeningens Informasjonssenter fikk plass i 1. etasje.

Konstituerende møte for Stiftelsen Kløckers Hus - Arendal Bymuseum ble holdt den 21. november 1983 i storsalen i tredje etasje. Det var gledelig stort fremmøte med nærmest fullsatt sal. Styre og diverse komiteer ble valgt, og det ble vedtatt at man fra 1985 skulle betale medlemskontingent for å støtte arbeidet fremover.

Eiendommen og huset trenger jevnlig vedlikehold og har faste utgifter for drift. Museets økonomi er en stadig utfordring som kan variere fra år til år. Vi takker alle våre medlemmer som gir oss sin støtte og håper dere vil fortsette å støtte saken fremover. Ønsker du å støtte museet men er ikke medlem, så er du hjertelig velkommen til å bli det!

Bli medlem!

Medlemskontingenten er en årlig avgift. Etter du har meldt deg inn, vil vi sende deg faktura i posten på det medlemskapet du har valgt. Takk for din støtte!